Conflicten kosten energie, dringen zich op de voorgrond van je leven en maken ziek. U wilt conflicten dus het liefst snel en gericht oplossen. Dat kan met mediation.

Mediation wordt gekozen wanneer conflictpartners het belangrijk vinden om tot een oplossing te komen, maar daar zelfstandig niet meer toe in staat zijn.
De mediator, als procesbegeleider, brengt partijen via wederzijds begrip tot gezamenlijk overleg. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en laat de keuze voor de oplossingen bij de overlegpartners.

Voordelen:
U heeft het hele mediation proces samen in de hand, van planning tot en met oplossingen
– Er is ruimte voor uw zienswijze, uw belangen en uw emoties
– Mediation bespaart u tijd, kosten en stress
– U richt zich op het creĆ«ren van win-win situatie
– Mediation brengt oplossingen op maat
– Het herstel van de relatie is een belangrijk uitgangspunt bij mediation

De mediator begeleidt het mediation proces en schept de voorwaarden voor een open en oplossingsgerichte communicatie. De mediator legt gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

lees meer

Mediation, als de focus op samenwerking ligt en niet op verdeeldheid.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ineke Gerritsen en Jolanda Hellings – en wij helpen jullie om gezamelijk tot een wenselijke oplossing te komen.

Meer weten?